STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE”

 Studia Podyplomowe realizowane przy współpracy i pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników
Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Bhp_logo_png

ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2023/2024

REKRUTACJA TRWA DO 15 LISTOPADA!

OSTATNIE MIEJSCA!

grafika - zapisz sięPlik do pobrania: Internetowa Rejestracja Kandydatów – instrukcja

 

ZAJĘCIA W TRYBIE ZDALNYM
(za wyjątkiem pierwszego zjazdu oraz zajęć z przedmiotów „Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej”, „Pierwsza pomoc” i „Ochrona przeciwpożarowa”)

 

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie” jest przygotowanie słuchacza studiów do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach BHP.

Celem studiów podyplomowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:

  • prawnej ochrony pracy,
  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • ergonomii,
  • bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzegania przepisów i zasad BHP,
  • eliminacji albo ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych,
  • metod i organizacji szkoleń w zakresie BHP,
  • prowadzenia dokumentacji BHP w przedsiębiorstwie,
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami teorii i praktyki.

Studia umożliwią przygotowanie do praktycznej, efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora ds. BHP oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Czesne za Studia Podyplomowe wynosi 4600 zł przy płatności jednorazowej
lub 4800 zł jeżeli płatne w dwóch ratach semestralnych po 2400 zł każda.

grafika - zapisz się

Plik do pobrania: Internetowa Rejestracja Kandydatów – instrukcja