STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE”

 

REKRUTACJA NA EDYCJĘ 2021/2022 TRWA – ZAPRASZAMY!
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2021
ZAJĘCIA W TRYBIE ZDALNYM, Z WYJĄTKIEM PIERWSZEGO I PRZEDOSTATNIEGO ZJAZDU

 

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie” jest przygotowanie słuchacza studiów do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach BHP.

Celem studiów podyplomowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:

  • prawnej ochrony pracy,
  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • ergonomii;
  • bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzegania przepisów i zasad BHP;
  • eliminacji albo ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia;
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych;
  • metod i organizacji szkoleń w zakresie BHP;
  • prowadzenia dokumentacji BHP w przedsiębiorstwie;
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami teorii i praktyki.

Studia umożliwią przygotowanie do praktycznej, efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Organizator zastrzega, iż w przypadku konieczności zajęcia mogą się odbywać w formie zdalnej.