STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE”

 Studia Podyplomowe realizowane przy współpracy i pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników
Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Bhp_logo_png

ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2023/2024

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ W KWIETNIU 2023

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ LISTOPAD 2023

ZAJĘCIA W TRYBIE ZDALNYM
(za wyjątkiem pierwszego zjazdu oraz zajęć z przedmiotów „Pierwsza pomoc” oraz „Ochrona przeciwpożarowa”)

 

Studia skierowane są do:

 • osób już pracujących lub chcących w najbliższej przyszłości podjąć zatrudnienie w służbie BHP,
 • osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe (uprawnienia starszego inspektora ds. BHP),
 • kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności,
 • osób zainteresowanych problematyką BHP, prawa pracy i zasad ergonomii,
 • wszystkich zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji
 • absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

Wykłady prowadzone będą przez specjalistów z uczelni, zaproszonych wykładowców z innych uczelni oraz praktyków – pracowników służby BHP oraz państwowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy).

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat ukończenia szkolenia Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP według PN-ISO 45001:2018,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu przedlekarskiej pierwszej pomocy medycznej,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji,
 • certyfikat uczestnictwa w kursie „Przygotowanie dydaktyczne dla pracowników służby BHP”.

grafika - zapisz się

Plik do pobrania: Internetowa Rejestracja Kandydatów – instrukcja