Studia Podyplomowe „Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie” trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny zajęć (12 zjazdów).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00, w budynkach SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej.

  Studia skierowane są do:
  • osób już pracujących lub chcących w najbliższej przyszłości podjąć zatrudnienie w służbie BHP,
  • osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe (uprawnienia Starszego Inspektora BHP),
  • kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności,
  • osób zainteresowanych problematyką BHP, prawa pracy i zasad ergonomii,
  • wszystkich zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji
  • absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.
  Wykłady prowadzone będą przez specjalistów z uczelni, zaproszonych wykładowców z innych uczelni oraz praktyków – pracowników służby BHP oraz państwowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy).

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się