Kierownik studiów: dr hab. Marcin Wysokiński, prof. SGGW

Sekretarz studiów: mgr Arkadiusz Gromada

Sekretariat Studiów Podyplomowych „Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie”

SGGW, Wydział Ekonomiczny

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pok. 109

02-787 Warszawa,

tel.kom.: 607 189 874; 609 859 486

fax: (+22) 593 42 56

e-mail: spbhp@sggw.edu.pl

strona www: www.spbhp.sggw.pl