Studia Podyplomowe

Zarządzanie BHP w Przedsiębiorstwie 2021/2022

Wydział Ekonomiczny SGGW w Warszawie

 

Plan zajęć – semestr I

10 października 2021 r.

Niedziela 15:00-20:00

Konsultacje zdalne

24 października 2021 r.

Niedziela 16:00-20:00

Konsultacje zdalne
     
 19 listopada 2021 r. Piątek 17:00-20:00 Konsultacje zdalne

Zjazd I

20 – 21 listopada 2021 r.

Sobota 8:00-9:00

Wykład inauguracyjny

Sobota 9:00-13:00

Organizacja służby BHP

Sobota 13:00-17:00

Organizacja i metody szkoleń BHP

Sobota 17:00-20:00

Konsultacje zdalne

Niedziela 9:00-17:00

Prawna ochrona pracy i regulacje prawne z zakresu BHP

 

 

 

28 listopada 2021 r.

Niedziela 15:00-19:00

Konsultacje zdalne

     

4 grudnia 2021 r.

 Sobota 15:00-19:00

Konsultacje zdalne

     

Zjazd II

11 – 12 grudnia 2021 r.

 

 

 

Sobota 8:00-12:00

Organizacja i metody szkoleń BHP

Sobota 12:00-16:00

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy 

Niedziela 9:00-17:00

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy 

Niedziela 17:00-20:00

Konsultacje zdalne

     

19 grudnia 2021 r.

Niedziela 15:00-18:00

Konsultacje zdalne

     

 7 stycznia 2022 r.

Piątek 17:00-20:00

Konsultacje zdalne

Zjazd III

8 – 9 stycznia 2022 r.

Sobota 8:00-16:00

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy 

Niedziela 9:00-17:00

Ergonomia i fizjologia pracy

 

 

 

15 stycznia 2022 r.

Sobota 15:00-20:00

 Konsultacje zdalne
     

Zjazd IV

22 – 23 stycznia 2022 r.

Sobota 8:00-16:00

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Niedziela 9:00-17:00

Nadzór nad warunkami pracy

Niedziela 17:00-19:00

Konsultacje zdalne

 

 

 

11 lutego 2022 r.

Sobota 17:00-20:00

Konsultacje zdalne
     

Zjazd V

12 – 13 lutego 2022 r.

Sobota 8:00-16:00

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Sobota 16:00-19:00

Konsultacje zdalne

Niedziela 9:00-17:00

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

 

 

 

Zjazd VI

26 – 27 lutego 2022 r.

Sobota 8:00-12:00

Psychospołeczne aspekty pracy

Sobota 12:00-16:00

Ekonomiczne i społeczne aspekty BHP

Sobota 16:00-20:00

Konsultacje zdalne

Niedziela 9:00-13:00

Higiena pracy

Niedziela 13:00-17:00

Profilaktyka lekarska

 

Plan zajęć – semestr II

 

Zjazd VII

11 – 13 marca 2022 r.

Piątek 15:00-20:00

Konsultacje zdalne

Sobota 8:00-10:00

EGZAMIN

Sobota 10:00-18:00

Wymagania BHP w zakresie pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń

Niedziela 9:00-17:00

Wymagania BHP w zakresie pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń

     

Zjazd VIII

25 – 27 marca 2022 r.

Piątek 15:00-20:00

Konsultacje zdalne

Sobota 8:00-16:00

Ocena ryzyka zawodowego

Niedziela 9:00-17:00

Ocena ryzyka zawodowego

     

Zjazd IX

8 – 10 kwietnia 2022 r.

 

Piątek 16:00-20:00

Konsultacje zdalne

Sobota 8:00-16:00

Systemowe zarządzanie BHP

Niedziela 9:00-17:00

Systemowe zarządzanie BHP

     

Zjazd X

22 – 24 kwietnia 2022 r.

 

 

Piątek 16:00-20:00

Konsultacje zdalne

Sobota 8:00-12:00

Studium przypadku

Sobota 12:00-16:00

Ocena ryzyka zawodowego

Sobota 16:00-18:00

 Konsultacje zdalne

Niedziela 9:00-17:00

Dokumentacja BHP

 

 

 

 

Zjazd XI

13 – 15 maja 2022 r.

 

Piątek 16:00-20:00

Konsultacje zdalne

Sobota 8:00-16:00

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
(zajęcia stacjonarne – budynek 37, Aula II)

Niedziela 9:00-13:00

BHP w rolnictwie

Niedziela 13:00-17:00

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Niedziela 17:00-19:00

Konsultacje zdalne
     

Zjazd XII

27 – 29 maja 2022 r.

 

Piątek 16:00-20:00

Konsultacje zdalne

Sobota 8:00-16:00

 Pierwsza pomoc
(zajęcia stacjonarne – budynek 37, Aula II)

Niedziela 8:00-16:00

 Ochrona przeciwpożarowa
(zajęcia stacjonarne – budynek 37, Aula II)
     

Zjazd XIII

10 – 12 czerwca 2022 r.

 

 

Piątek 16:00-20:00

Konsultacje zdalne

Sobota 8:00-16:00

Przygotowanie dydaktyczne

Sobota 16:00-18:00

Konsultacje zdalne

Niedziela 8:00-10:00

EGZAMIN

Niedziela 10:00-18:00

Przygotowanie dydaktyczne

     
17 czerwca 2022 r.

Piątek 16:00-20:00

Konsultacje zdalne

 1 lipca 2022 r.

Piątek 16:00-20:00

Konsultacje zdalne

 8 lipca 2022 r.

Piątek 16:00-20:00

Konsultacje zdalne

 15 lipca 2022 r.

Piątek 17:00-19:00

Konsultacje zdalne

     
16 lipca 2022 r.

Sobota 10:00-15:00

Uroczyste rozdanie świadectw