Plan zajęć – semestr II

Studia Podyplomowe

Zarządzanie BHP w Przedsiębiorstwie 2017/2018

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

 

 

Zajęcia odbywają się w Auli II, budynek 37 

 

 

Zjazd VII

3-4 marca 2018

 Sobota  8.00-16.00

 

Wymagania BHP w zakresie pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń

 Niedziela 8.00-16.00

 

Wymagania BHP w zakresie pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń

     

 

Zjazd VIII

17-18 marca 2018

Sobota  8.00-16.00

Ocena ryzyka zawodowego

 

Niedziela 8.00-16.00

Ocena ryzyka zawodowego

 

     

 

Zjazd IX

7-8 kwietnia 2018

Sobota  8.00-16.00

Dokumentacja BHP

 

Niedziela 8.00-16.00

Nadzór nad warunkami pracy

 

     

 

Zjazd X

21-22 kwietnia 2018

Sobota  8.00-16.00

Systemowe zarządzanie BHP

 

Niedziela 8.00-16.00

Ochrona p. pożarowa

 

     

 

 

Zjazd XI

12-13 maja 2018

Sobota  8.00-12.00

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Sobota 12.00-16.00

BHP w rolnictwie

 

Niedziela 8.00-16.00

Systemowe zarządzanie BHP

 

     

 

 

 

 

Zjazd XII

16-17 czerwca 2018

Sobota  8.00-16.00

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

 

Niedziela 8.00-12.00

 

Higiena Pracy

Niedziela 12.00-14.00

 

Egzamin

 

Niedziela 14.00-18.00

 

Studium przypadku

 

 

 

 

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się