Studia Podyplomowe

Zarządzanie BHP w Przedsiębiorstwie 2022/2023

Wydział Ekonomiczny SGGW w Warszawie

 

Plan zajęć – semestr I

17 listopada 2022 r. Czwartek 18:00-20:00 Konsultacje zdalne
     

Zjazd I

19 – 20 listopada 2022 r.

(zjazd stacjonarny)

Sobota 8:00-9:00

Inauguracja oraz sprawy organizacyjne

Sobota 9:00-13:00

 Organizacja służby BHP

Sobota 13:00-17:00

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy

Niedziela 8:00-16:00

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy

     
25 listopada 2022 r. Piątek 16:00-20:00 Konsultacje zdalne
27 listopada 2022 r. Niedziela 14:00-18:00 Konsultacje zdalne
     

Zjazd II

3 – 4 grudnia 2022 r.

(zjazd w formie zdalnej)

Sobota 8:00-16:00

Prawna ochrona pracy i regulacje prawne z zakresu BHP

Niedziela 8:00-16:00

Nadzór nad warunkami pracy

     
10 grudnia 2022 r.

Sobota 16:00-18:00

Konsultacje zdalne
11 grudnia 2022 r.

Niedziela 14:00-18:00

Konsultacje zdalne
     

Zjazd III

17 – 18 grudnia 2022 r.

(zjazd w formie zdalnej)

Sobota 8:00-16:00

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy 

Niedziela 8:00-16:00

Organizacja i metody szkoleń BHP

Niedziela 16:00-20:00

Konsultacje zdalne
     

Zjazd IV

14 – 15 stycznia 2023 r.

(zjazd w formie zdalnej)

Sobota 8:00-16:00

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Niedziela 8:00-16:00

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

     

Zjazd V

28 – 29 stycznia 2023 r.

(zjazd w formie zdalnej)

Sobota 8:00-16:00

Ergonomia i fizjologia pracy

Niedziela 8:00-16:00

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

 

 

 

Zjazd VI

11 – 12 lutego 2023 r.

(zjazd w formie zdalnej)

Sobota 8:00-12:00

Psychospołeczne aspekty pracy

Sobota 12:00-16:00

Ekonomiczne i społeczne aspekty BHP

Niedziela 8:00-12:00

Higiena pracy

Niedziela 12:00-16:00

Profilaktyka lekarska

 

Plan zajęć – semestr II

Zjazd VII

4 – 5 marca 2023 r.

(zjazd w formie zdalnej)

Sobota 8:00-10:00

EGZAMIN

Sobota 10:00-18:00

Wymagania BHP w zakresie pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń

Niedziela 8:00-16:00

Wymagania BHP w zakresie pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń

     

Zjazd VIII

18 – 19 marca 2023 r.

(zjazd w formie zdalnej)

Sobota 8:00-16:00

Ocena ryzyka zawodowego

Niedziela 8:00-12:00

 Studium przypadku

Niedziela 12:00-16:00

Ocena ryzyka zawodowego

     

Zjazd IX

1 – 2 kwietnia 2023 r.

(zjazd w formie zdalnej)

Sobota 8:00-16:00

Systemowe zarządzanie BHP

Niedziela 8:00-16:00

Systemowe zarządzanie BHP

     

Zjazd X

22 – 23 kwietnia 2023 r.

(zjazd stacjonarny)

Sobota 8:00-16:00

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Niedziela 8:00-16:00

Ocena ryzyka zawodowego

     

Zjazd XI

6 – 7 maja 2023 r.

(zjazd w formie zdalnej)

Sobota 8:00-16:00

Dokumentacja BHP

Niedziela 8:00-12:00

BHP w rolnictwie

Niedziela 12:00-16:00

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

 

 

Zjazd XII

20 – 21 maja 2023 r.

(zjazd stacjonarny)

Sobota 8:00-16:00

Pierwsza pomoc

 Niedziela 8:00-16:00  Ochrona przeciwpożarowa
     

Zjazd XIII

3 – 4 czerwca 2023 r.

(zjazd w formie zdalnej)

Sobota 8:00-16:00

Przygotowanie dydaktyczne

Niedziela 8:00-10:00

EGZAMIN

Niedziela 10:00-18:00

Przygotowanie dydaktyczne