Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie”

 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin ogółem Forma
zaliczenia
1 Prawna ochrona pracy i regulacje prawne z zakresu BHP 16 E
2 Ergonomia i fizjologia pracy 8 Z
3 Socjologia pracy 4 Z
4 Psychologia pracy 4 Z
5 Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy 16 Z
6 Organizacja i metody szkoleń BHP 12 Z
7 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 16 E
8 Ekonomiczne i społeczne aspekty BHP 8 Z
9 Profilaktyka lekarska 12 Z
10 Nadzór nad warunkami pracy 8 Z
11 Ocena ryzyka zawodowego 16 E
12 Higiena pracy 4  
13 Dokumentacja BHP 8 Z
14 Zarządzanie przedsiębiorstwem 4 Z
15 Systemowe zarządzanie BHP 16 Z
16 Wymagania BHP w zakresie pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń 16 E
17 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 8 Z
18 Ochrona p. pożarowa 8 Z
19 BHP w rolnictwie 4 Z
20 Studium przypadku 4 Z
  RAZEM 192

E – egzamin; Z – zaliczenie

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się