Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie”

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin ogółem

Forma
zaliczenia

1

Prawna ochrona pracy i regulacje prawne z zakresu BHP

16

E

2

Ergonomia i fizjologia pracy

8

Z

3

Socjologia pracy

4

Z

4

Psychologia pracy

4

Z

5

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy

16

Z

6

Organizacja i metody szkoleń BHP

12

Z

7

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

16

E

8

Ekonomiczne i społeczne aspekty BHP

8

Z

9

Profilaktyka lekarska

12

Z

10

Nadzór nad warunkami pracy

8

Z

11

Ocena ryzyka zawodowego

16

E

12

Higiena pracy

4

 

13

Dokumentacja BHP

8

Z

14

Zarządzanie przedsiębiorstwem

4

Z

15

Systemowe zarządzanie BHP

16

Z

16

Wymagania BHP w zakresie pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń

16

E

17

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

8

Z

18

Ochrona p. pożarowa

8

Z

19

BHP w rolnictwie

4

Z

20

Studium przypadku

4

Z

21

Przygotowanie dydaktyczne

16

Z

 

RAZEM

208

E – egzamin; Z – zaliczenie

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się