ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2023/2024

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ W KWIETNIU 2023

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ LISTOPAD 2023

STUDIA W TRYBIE ZDALNYM

Kandydaci na Studia Podyplomowe „Zarządzanie BHP w Przedsiębiorstwie” muszą mieć ukończone studia wyższe
(dyplom przynajmniej na poziomie licencjackim lub inżynierskim).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wymaganych opłat.

W celu zgłoszenia na studia, należy zapisać się przez system
Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK):

grafika - zapisz sięPlik do pobrania: Internetowa Rejestracja Kandydatów – instrukcja

 

Studia realizowane będą w trybie zdalnym (Microsoft Teams), poza pierwszym zjazdem, który odbędzie się stacjonarnie w Kampusie SGGW w Warszawie oraz zajęciami z przedmiotów „Pierwsza pomoc” oraz „Ochrona przeciwpożarowa”.

 

Czesne za Studia Podyplomowe wynosi 4200 zł przy płatności jednorazowej
lub 4400 zł jeżeli płatne w dwóch ratach semestralnych po 2200 zł.

 

Harmonogram płatności

Płatność jednorazowa lub I rata

do 31 października 2022 roku
II rata do 15 stycznia 2023 roku

 

Informacja dla osób, którym czesne pokrywa zakład pracy i potrzebują faktury.

1) Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do sekretariatu studiów (spbhp@sggw.edu.pl) informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym. Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. 

Podanie o wystawienie faktury do pobrania (Pobierz)

2) Osoby, zainteresowane wystawieniem przez Uczelnię faktury PRO FORMA, prosimy o wypełnienie podania i przesłanie na adres mailowy sekretariatu: spbhp@sggw.edu.pl. 

Podanie o wystawienie faktury PRO FORMA (Pobierz)

3) W celu wystawienia faktury pro forma lub faktury VAT, gdzie zarówno NABYWCĄ, jak i PŁATNIKIEM ma być Instytucja/Firma, należy przed uiszczeniem opłaty skontaktować się z sekretariatem studiów podyplomowych telefonicznie pod numerem: 607 189 874. Wymaga to uprzedniego podpisania dwustronnej Umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Instytucją/Firmą a SGGW.